„Deti potrebujú skôr vzory ako kritiku.“ (Joseph Joubert)

Cieľom multikultúrneho projektu MINORITY KIDS je podpora maďarských i rómskych detí a ich matiek v online prostredí.

Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie

 

Advokácia

najlepší záujem v starostlivosti poskytovanej deťom, ich matkám a zvyšovanie povedomia verejnosti o právach ženy, počas materstva, tehotenstva, pôrodu v jazyku menšiny

Pomoc

poskytovanie adresnej pomoci deťom, ženám (matkám)  podľa tém online poradne pravidelne, na citlivé problémy anonymne

N

Informácie

možnosti pre zdravý a efektívny rozvoj dieťaťa šírením relevantných informácií, spracovávanie relevantných tém v podobe článkov, odborné štúdie a ich uverejňovanie na stránke

Komunita

aktívne zapojenie cieľovej skupiny, budovanie siete matiek a detí žijúcich v menšine

Najnovšie články

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek

Právnych riešení

odborníkov

%

detí, žijúcich v menšine na Slovensku