„Jedine deti vedia, čo hľadajú. „Antoine de Saint-Exupéry

Cieľom multikultúrneho projektu MINORITY KIDS je podpora maďarských i rómskych detí a ich matiek v online prostredí.

Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie

 

Advokácia

Presadzovanie systémových zmien v rodinnej starostlivosti poskytovanej deťom,ich matkám, ženám v spolupráci s inými organizáciami

Informovanie

Vytvorenie regionálnych zoznamov odborníkov v oblasti poskytovania služieb, vzdelávania i zdravotnej starostlivosti menšinových detí a matiek

Pomoc

poskytovanie adresnej pomoci deťom, ženám (matkám)  podľa tém online poradne pravidelne, na citlivé problémy anonymne

Osveta

zvyšovanie povedomia verejnosti o  právach matky, ženy, počas materstva, tehotenstva, pôrodu, s možnosťou výchovných a informačných materiálov v jazyku menšiny

N

Praktické rady

možnosti pre zdravý a efektívny rozvoj dieťaťa šírením relevantných informácií

Networking

spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami, komunitami

i

Publikácie

spracovávanie relevantných tém v podobe článkov, odborné štúdie a ich uverejňovanie na stránke

Komunita

aktívne zapojenie cieľovej skupiny

Najnovšie články

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek

Právnych riešení

odborníkov

%

detí, žijúcich v menšine na Slovensku