Rómske deti ukážu svoje talenty

Rómske deti ukážu svoje talenty

Občianske združenie Romano Kher – Rómsky dom v spolupráci s Národným osvetovým centrom a o. z. Chartikano Vás pozývajú na slávnostné oceňovanie najlepších autorov a autoriek spojené s otvorením výstavy obrázkov z celoslovenskej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma...
Pracujúca matka I.

Pracujúca matka I.

Ako merať rodovú rovnosť? Index rodovej rovnosti Gender gap ako jeden z najdôležitejších gender ukazovateľov je vo všetkých dimenziách kvantifikovaná pomocou dvoch dostupných dát: publikovanej štatistiky a dát z medzinárodných organizácií a z výskumných dát...