Segregácia rómskych detí

Segregácia rómskych detí

Segregácia žiakov na rómskych a majoritných (maďarských), ku ktorej prichádza v Moldave nad Bodvou a ktorá je témou článku Mózesa Szabolcsa v denníku Új szó zo dňa 3. augusta 2016,  nie je ojedinelý jav. Sme svedkami toho, že priepasť medzi chudobnými a bohatými,...