Lekárstvo, písanie a hudba?Tri v jednom

Prečítajte si ďalšiu reportáž zo série WoWMoM, „to je ale obdivuhodná  matka „Vyhlasujeme súťaž za  najlepší slovenský názov prekladu pôvodného názvu.Vaše návrhy píšte na: kids@phoenix-ngo.sk. Článok by mohol mať slovenský preklad,ak nájdeme prekladateľa,...