MULTIKULTIKIDS

urad-vlady-uj-logo

Manuál sa realizoval v rámci projektu Minority Kids OFFLINE podporou Úradu vlády SR- Program Kultúra národnostných menšín 2017.

Najlepší záujem maďarských detí na Slovensku

sk

Štúdia (analyticko- expertná činnosť) je realizovaná podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018.

kult-minor-logo

Zborník konferencie MINORITY KIDS II. Zborník štúdií konferencie Deti v menšinách

kult-minor-logo

Zborník štúdií (vydavateľská činnosť) je realizovaná podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018.