Multikultúrny projekt je spoluprácou týchto občianských združení:

Združenie Phoenix o.z. sa v rámci svojich ďalších aktivít už dlhodobo venuje témam postavenia rovnoprávnosti maďarských žien a detí na Slovensku, o čom svedčia projekty, ktoré sa pravidelne ročne opakujú ako napríklad konferencia Ženy v menšinách.

Združenie Romanokher- Rómsky dom je občianske združenie, ktorého poslaním je zbieranie, spracovanie a distribúcia informácií, dát, dokumentov a publikácií o Rómoch cieľom realizovať a podporovať projekty a aktivity zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, detí z detských domovov, príslušníkov menšín (etnické, záujmové, názorové a iné).

Občianske združenie FutuReg  podporuje a propagovať rozvoj kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv a iných humanitných cieľov, ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu práv detí a mládeže, ochranu zdravia, rozvoj  vedy a vzdelania, rozvoj zdravého a štastného detstva, rozvoj občianskej spoločnosti, rozvoj regiónu a lokálneho podnikateľského prostredia so zvláštnym zreteľom na skupinu žien a matiek.

Tím projektu:

Livia Bott

Lívia Bott Domonkos –  zakladateľka projektu a projektová manažérka online aktivít webu www.minoritykids.fonix.sk, fundraiser. Vyštudovala Marketingový manažment a Európske štúdie v Bratislave na Univerzite Komenského, doktorát v téme regionálny rozvoj a cezhraničná spolupráca. Venuje sa  aj výskumu v oblasti gender wage gap, rovnosti príležitostí na pracovnom trhu. Bola aktívna v Študentskej sieti- Diákhálozat, od tej doby je stále činná v neziskovom sektore. Témou detí, rodiny a verejnoprospešných záležitostí sa zaoberá od roku 2008, pričom pracovala pre rôzne mimovládne a medzinárodné organizácie.ako United Nations Development Programme, Eurocord- Slovakia, Nadácie pre deti Slovenska (aj projekt Koalícia pre deti) V súčasnosti je štastnou matkou dcéry, riadi rodinný eshop, rada sa venuje verejnoprospešným projektom ako štatutárny zástupca v OZ FutuReg, ale aj iným svojim profesionálny projektom EUprojekt.

Bolemant Lilla

Lilla Bolemant-  redaktorka, je predsedníčkou a štatutárnou zástupkyňou OZ Phoenix. Pôvodným povolaním stredoškolská učiteľka maďarského, ruského a nemeckého jazyka. Pracovala ako učiteľka, redaktorka kníh, redaktorka novín, prekladateľka, vedúca odboru a úradu na jednom z ministerstiev, riaditeľka zdravotníckeho zariadenia. Popritom sa ale pravidelne venovala práci v neziskovom sektore, v roku 2005 bola spoluzakladateľkou  OZ Phoenix. Svoje rôznorodé skúsenosti sa snaží využívať v práci organizácie v problematike rovného postavenia žien a detí maďarskej národnosti na Slovensku. Je zakladateľkou a vedúcou Komisie pre rovné postavenie žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku. Za jednu z najdôležitejších činností organizácie považuje, aby sa študentom pedagogických fakúlt odovzdali základy gender studies a feministického myslenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEva Bolemant- coach, študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave andragogiku,má certifikát Lemma Coaching International  a je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a medzinárodného Profesionálneho zväzu CoachOK v Maďarskej republike.Od septembra 2010 vedie koučingové stretnutia, zamerané na life koučing v Coach Centre, v rámci ktorých využíva vlastnú metódu koučovania na základe medzinárodne uznávaných nástrojov a metód (ICF – International Coach Federation). Je štatutárkou o.z. Bratislavaské rožky,  redaktorkou prílohy Lélek pravidelne v týždenníku Vasárnap.

 

Vica Peniašková – psychologička. Vyštudovala psychológiu na Masarykovej Univerzite v Brne, pričom sa venovala vzdelávaniu pomocou arte terapie. Zúčastnila sa na výmennom pobyte na Pedagogickej a psychologickej fakulte ELTE v Budapešti. V súčasnosti je školská psychologička. K celkovému obrazu patrí aj to, že má rada rannú rosu a západ slnka, venuje sa kreatívnym handmade veciam (korálky a kresby), rada sa rozpráva, číta, chodí do divadla a kaviarní a robí práve, čo sa jej zachce.

Dávid Thor– marketingový pracovník, asistent

Agnes_Horvathova

Agnes Horváthová – redaktor rómskej stránky a článkov, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave. Rómskej téme sa venuje od roku 1991. Pracovala tiež ako PR manažérka na Úrade splnomocenkyne vlády SR pre rómske komunity.Už druhé volebné obdobie je členkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu.

 

Vladimir HorvathVladimír Horváth – právnik,  člen o. z. Romano Kher- Rómsky Dom a odborný spolupracovník – absolvent Právnickej fakulty  Trnavskej univerzity. Od decembra 2013 bol členom dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie Celoštátnej stratégie dodržiavania ľudských práv na území SR, zodpovedným za časť medzinárodného právneho rámca ochrany a podpory ľudských práv.

 

silvia-ersekSilvia Érseková– psychologička, hrová terapeutka, autorka projektu Na káve so psychologičkou.Svoje štúdium psychológie ukončila v roku 2010 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje skúsenosti získavala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch, neskôr v Bratislave, a v Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka. Jej snom bolo zúčastniť sa výcviku v Terapii hrou, ktorý sa jej splnil pred rokom. Naďalej spolupracuje s Inštitútom Terapie Hrou. Momentálne vedie projekt Na káve so psychologičkou, ktorého zámerom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Okrem psychológie buduje svoju sieť e-shopov v spolupráci s jednou špičkovou anti-agingovou spoločnosťou.  Už odmalička snívala o tom, že bude ľuďom pomáhať, teraz má na to všetky nástroje.

Rozália Kováčová – kvalifikovaná výživová poradkyňa

Volám sa Rozália Kováčová a som kvalifikovaná výživová poradkyňa, ktorá sa o dôležitosti zdravého stravovania presvedčila sama. Moja dcéra mala 5 mesiacov, keď sa jej začal prejavovať atopický ekzém, najprv tu a tam, ale časom sa jej ekzém rozšíril po celom tele. Minulý rok som sa začala odborne vzdelávať v oblasti výživy v Bratislave a potom v Prahe. Ekzém mojej dcéry sa natoľko upravil, že nemusíme brať lieky a nepotrebujeme ani kortikoidy. Preto som presvedčená o tom, že zdravá a vyvážená strava môže veľmi pozitívne vplývať na naše zdravie.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Psychologička

Silvia Érseková– psychologička, hrová terapeutka, autorka projektu Na káve so psychologičkou.Svoje štúdium psychológie ukončila v roku 2010 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje skúsenosti získavala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch, neskôr v Bratislave, a v Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka. Jej snom bolo zúčastniť sa výcviku v Terapii hrou, ktorý sa jej splnil pred rokom. Naďalej spolupracuje s Inštitútom Terapie Hrou. Momentálne vedie projekt Na káve so psychologičkou, ktorého zámerom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Okrem psychológie buduje svoju sieť e-shopov v spolupráci s jednou špičkovou anti-agingovou spoločnosťou.  Už odmalička snívala o tom, že bude ľuďom pomáhať, teraz má na to všetky nástroje.

 

Coach Minority Kids

Eva Bolemant- coach, študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave andragogiku,má certifikát Lemma Coaching International  a je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a medzinárodného Profesionálneho zväzu CoachOK v Maďarskej republike.Od septembra 2010 vedie koučingové stretnutia, zamerané na life koučing v Coach Centre, v rámci ktorých využíva vlastnú metódu koučovania na základe medzinárodne uznávaných nástrojov a metód (ICF – International Coach Federation). Je štatutárkou o.z. Bratislavaské rožky,  redaktorkou prílohy Lélek pravidelne v týždenníku Vasárnap

Právnik Minority Kids

Vladimír Horváth – právnik,  člen o. z. Romano Kher- Rómsky Dom a odborný spolupracovník – absolvent Právnickej fakulty  Trnavskej univerzity. Od decembra 2013 bol členom dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie Celoštátnej stratégie dodržiavania ľudských práv na území SR, zodpovedným za časť medzinárodného právneho rámca ochrany a podpory ľudských práv.